Bestyrelse:
 
Formand:
Hanne Pedersen
Lindebjerg Have 50, 5474 Veflinge
hanne@damus.dk  - 3042 2669
 
Næstformand: 
Thorkild Laursen
Adelgade 40 A. st. 5400 Bogense
 
Kasserer:
Ejner Nielsen
Sømarksvej 58, 5471 Søndersø
ens@saknet.dk  - 4016 0973 - 6489 2043
 
Sekretær:
Pia Due
Sprattenborgvej 1, 5494 Vissenbjerg
pia.due@live.dk- 2460 3910
 
Bestyrelsesmedlem:
Birgit Neel Ørum
Bodøparken 14, 5400 Bogense
birgitorum@stofanet.dk - 4296 3764
 
 
Nordfynskoret | Lindebjerg Have 50, 5474 Veflinge  | Tlf.: 3042 2669 | hanne@damus.dk