Nordfynskorets baggrund og historie

I begyndelsen af 1900-tallet var der flere forskellige kor på Nordfyn – nogle med tilslutning til Fynske Folkekor og dermed også Danske Folkekor. I 1940’erne kan således nævnes korene i Nørreby, Grindløse, Nr. Nærå-Roerslev, Krogsbølle, Otterup, Uggerslev, Skamby og Søndersø.

De fleste af disse kor gik i opløsning i årene omkring 1950. Tre kor blev dog ved med at virke, nemlig Krogsbølle, Skamby og Grindløse. Med tiden indledte disse kor et samarbejde, først om to radioudsendelser, senere omkring julekoncerter og sidst i 60’erne samarbejdede man om hele korarbejdet. Samlingsstedet blev Skamby Skole, og korenes dirigent blev Morten Glerup fra Grindløse.

Efter 36 år som korleder gav Morten Glerup i 1976 udtryk for, at han ønskede at fratræde som dirigent. Man antog da pastor Henning Ollerup fra Skamby som korleder og besluttede fra nu af at lade de tre kor optræde som ét kor. Det blev derfor på en stiftende generalforsamling den 19. januar 1976 besluttet, at koret nu hed Nordfyns Folkekor. De første mange år havde koret base i Skamby, men fra 1990’erne blev Søndersø hjemstedet. Første formand for Nordfyns Folkekor blev Gudrun Knudsen.

På generalforsamlingen den 1. marts 2005 besluttede et flertal, at koret skulle skifte navn fra Nordfyns Folkekor til Nordfynskoret. Det skete samtidig med, at man ansatte Henrik Møller Jensen som ny dirigent. Nordfynskorets første formand blev Ejner Nielsen.

Koret har følgende gamle protokoller:
1. Forhandlingsprotokol for Skamby Sangforening 1959-76
2. Protokol for Nordfyns Folkekor 1976-2005
3. Protokol for Nordfynskoret 2005 – dags dato.
Tidligere protokol for Skamby Sangforening findes på lokalhistorisk Arkiv.

Scroll to Top